Blog

Kupujemy NAJWIĘKSZY NOWY BALON w Polsce!!!

  |   News   |   Brak komentarzy

Tam ta ta daaaaaam!!! Ogłaszamy przetarg na wykonanie dla nas NAJWIĘKSZEGO BALONU W POLSCE!!!

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/user/home.html#podglad_ogloszenia

Wykonanie balonu na ogrzane powietrze: kompletna powłoka 12 000 m³, wyposażona w szybkie opróżnianie powłoki, hyperlast w 1/2 części powłoki, podwójne wentyle obrotowe, wiatrochron + pierwszy panel z nomexu, torba na powłokę, kosz na 24 osoby ze standardowym wyposażeniem, szybki wyczep, drzwi do kosza 2 szt., wyścielane ściany kosza, dodatkowe płozy na dłuższym boku kosza 4szt., wzmocnione krótsze ściany kosza, system ładowania kosza na przyczepę, np. pętle do zaczepiania kosza, poczwórny palnik z pojedynczymi przewodami, końcówki rego z whisperem, osłony termiczne przy palniku, zbiorniki na gaz: około 80 L 8 szt., wentylatory 13 hp 2 szt., magistrala 2 szt., dodatkowa lina do korony, materiał zapasowy, z którego wykonana została powłoka – min. 10 m2 z każdego koloru oraz nomexu

wraz
z transportem do siedziby Zamawiającego, zapewnieniem obsługi CAMO i AMO przez pierwsze dwa lata oraz serwisu całego sprzętu przez 5 lat (m.in. bieżące naprawy powłoki, palników, kosza), jak również przeszkoleniem na balony grupy D min. 3 pilotów wskazanych przez Zamawiającego (2 loty z instruktorem dla każdej osoby), w tym przynajmniej 2 osób przed dniem dostarczenia balonu do siedziby Zamawiającego oraz szkoleniem zapoznawczym dla mechaników balonowych (min. 2 osób wskazanych przez Zamawiającego) w zakresie obsługi, przeglądów i napraw balonów.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert do dnia 28 marca 2018 roku do godz. 12:00.

Z balonowym pozdrowieniem, ekipa Balloon Expedition

 

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz